CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG

ĐÔNG MÊ KÔNG

Tìm kiếm...
en

Lĩnh vực Đầu tư & Kinh doanh

Kinh doanh Khoáng Sản & Vật liệu xây dựng

Kinh doanh Khoáng Sản & Vật liệu xây dựng

Đông Mê Kông là công ty hàng đầu tại Việt Nam trong việc khai thác và kinh doanh cát đá và vật liệu xây dựng cho nhiều dự án Bất động sản và Chủ đầu tư trên cả nước. Công ty cũng sở hữu và nhập khẩu nhiều mặt hàng khoáng sản cung cấp cho nhiều dự án cấp quốc gia.

Tiến độ dự án

Chưa cập nhật

Hình ảnh dự án

http://dongmekong.vn/
http://dongmekong.vn/catalog/view/theme/